ქარხნის ტური

ქარხნის კარიბჭე

ოფისის კარიბჭე

საოფისე ოთახი 1

საოფისე ოთახი 2

ნიმუში ოთახი 1

სანიმუშო ოთახი 2

ბეჭდვის ზონა

შეფუთვის ზონა

საწყობი

ლოგისტიკური დატვირთვის ზონა

აფეთქების მანქანა

საინექციო მანქანა